Kontingent: Klubben: 125 kr. årligt. Hovedforeningen: 250 kr. årligt

 

Indmelder man sig i lokalklubben bliver man automatisk medlem af landsforeningen, et medlemskab der er et obligatorisk krav for alle medlemmer af lokalforeninger.