Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i pensionsmæssige, sociale og faglige spørgsmål, at styrke sammenholdet mellem medlemmerne samt at danne bindeled til Seniorforeningen Told•Skat.

 

Som medlemmer kan optages

 

·         Medlemmer af Seniorforeningen Told•Skat, som ved overgangen til pension eller efterløn har været ansat ved den statslige told- og skattemyndighed i foreningens geografiske dækningsområde.

 

·         Aktive medarbejdere over 55 år i samme område samt

 

·         Ægtefælle eller samlever efter afdøde medlemmer