Bestyrelse valgt 13. september 2022

Formand: Lissi 

Næstformand: Bent C.

Kasserer: Bent S. H.

Sekretær: Helle

Bestyrelsesmedlem: Vibeke 

Suppleant til bestyrelsen: Annelise

Suppleant til bestyrelsen: Vakant

Revisor: Connie 

Revisorsuppleant: Johannes